KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘC LẬP VỀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

Thực hiện bởi Sáng kiến Việt Nam (đợt 2)

Chỉ số hài lòng người bệnh theo các yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh cả nước

3.98

Chỉ số hài lòng người bệnh theo tuyến BV

Chỉ số hài lòng người bệnh theo hạng BV