Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Hậu Giang

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.00

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

STT Khoa phòng PSI
1 KHOA XẠ 4.59
2 KHOA NỘI 4.26
3 KHOA NGOẠI 4.03
4 KHOA Y HỌC HẠT NHÂN 4.00
5 KHÔNG, KHÔNG BIẾT 3.97
6 KHOA UNG BƯỚU 3.97

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố