Khảo sát được tiến hành bởi Sáng kiến Việt Nam

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Hoạt động gần đây

Lọc 

Thứ tư, Tháng 4 24 2019

Thứ ba, Tháng 4 23 2019

  •  

Chỉ số hài lòng người bệnh

Không có dữ liệu!