Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải - Quảng Trị

Chỉ số hài lòng người bệnh

3.87

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

STT Khoa phòng PSI
1 YDCT-PHCN 4.01
2 KHOA NGOẠI 3.78
3 KHOA NỘI 3.65

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố