Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên - Sơn La

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.22

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

STT Khoa phòng PSI
1 KHOA TR.N 4.56
2 KHOA SẢN 4.17
3 KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 4.13
4 KHOA NHI 4.10
5 KHOA NỘI 4.09
6 KHOA NGOẠI 4.07
7 KHOA HSCC 3.88

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố