Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Hậu Giang

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.00

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

STT Khoa phòng PSI
1 KHOA XẠ 4.59
2 KHOA NỘI 4.26
3 KHOA NGOẠI 4.03
4 KHOA Y HỌC HẠT NHÂN 4.00
5 KHOA UNG BƯỚU 3.97
6 KHÔNG, KHÔNG BIẾT 3.97

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố