Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang - Tiền Giang

Chỉ số hài lòng người bệnh

3.79

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố