Bệnh viện Lao và bệnh phổi - Ninh Bình

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.35

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

STT Khoa phòng PSI
1 KHOA BỆNH PHỔI 4.41
2 KHOA LAO/HIV 4.40
3 KHOA HSCC 4.23

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố