Bệnh viện Từ Dũ - TP. Hồ Chí Minh

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.06

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Các khoa phòng được khảo sát

STT Khoa phòng PSI
1 PHỤC HÌNH HÀM MẶT 4.91
2 KHOA A 4.73
3 KHOA TIẾT NIỆU 4.64
4 KHOA A1 4.55
5 J18.8 VIÊM PHỔI KHÁC, KHÔNG XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT 4.45
6 KHOA HẬU PHẪU 4.39
7 KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 2 4.32
8 KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP 4.32
9 KHOA THẬN TỔNG HỢP 4.27
10 KHOA NGOẠI 3 4.23
11 KHOA CHUYÊN SÂU SƠ SINH 4.18
12 SẢN 4.18
13 KHOA TỰ NGUYỆN 4.18
14 RĂNG HÀM MẶT 4.15
15 01-KHOA LAO HÔ HẤP 4.15
16 KHOA PHỎNG TẠO HÌNH 4.09
17 SUYEN BOI NHIEM 4.09
18 T91.3 DI CHỨNG TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG 4.09
19 VIEM PHOI 4.09
20 I69 DI CHỨNG BỆNH MẠCH MÁU NÃO 4.05
21 KHOA LÂM SÀNG NGƯỜI LỚN 4.03
22 KHOA NGOẠI 5 4.00
23 KHOA NGOẠI 6 4.00
24 KHOA XẠ 4 3.97
25 KHOA NỘI NHI 3.91
26 KHOA PHẨU THUẬT CHỈNH HÌNH 3.91
27 KHOA PHỤC HỒI HÀM MẶT 3.91
28 KHÔNG, KHÔNG BIẾT 3.88
29 NỘI UNG BƯỚU VỆ TINH TẦNG 1 3.82
30 KHOA TIM MẠCH 3.77
31 CHẤN THƯƠNG 3.77
32 KHOA NGOẠI 4 3.77
33 K. DỊCH VỤ 3.77
34 KHOA TIÊU HÓA 3.75
35 PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH 3.73
36 KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 1 3.73
37 KHOA LÃO 3.73
38 KHOA XẠ 3 3.73
39 I64 ĐỘT QUỴ, KHÔNG XÁC ĐỊNH DO XUẤT HUYẾT HAY NHỒI MÁU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 3.73
40 KHOA NỘI I 3.73
41 KHOA HÔ HẤP 3.68
42 KHOA SƠ SINH 3.64
43 SỐT XUẤT HUYẾT 3.64
44 HEN SUYỄN 3.64
45 KÉN ĐÙI TRÁI 3.64
46 KHOA TIM MẠCH LÃO HỌC 3.55
47 VIEM TIEU  PHE QUAN CAP 3.36
48 KHOA NỘI 4 3.27
49 DA LIỄU 3.09
50 E11 BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KHÔNG PHỤ THUỘC INSULINE 2.64
51 KHOA NHIỆT ĐỚI 2.64

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố