Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí - Quảng Ninh

Chỉ số hài lòng người bệnh

4.19

Chỉ số hài lòng người bệnh của các khoa

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các nhóm yếu tố

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện theo các yếu tố