KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH THEO HẠNG

Chỉ số hài lòng người bệnh theo hạng

4.05

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện

Chỉ số hài lòng người bệnh theo tuyến

Chỉ số hài lòng người bệnh các tiêu chí theo hạng