KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH THEO TUYẾN

Chỉ số hài lòng người bệnh theo tuyến

4.01

Chỉ số hài lòng người bệnh của bệnh viện

Chỉ số hài lòng người bệnh theo hạng

Chỉ số hài lòng người bệnh các yếu tố theo tuyến